RESURSE UMANE
         Date privind perfecţionarea resursei umane:
    1.   Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitate       3
         din care,
         ─ numărul de doctoranzi                                     2
         ─ număr de masteranzi                                      1
    2.   Număr teze de doctorat realizate în unitate                      4
        în perioada 2008-2019