CĂRȚI ȘI BROȘURI

 

                Lista cu lucrări :

   TRATAT DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ A HABITATELOR DE PAJIŞTI MONTANE

   AUTORI: Teodor MARUSCA, Marius I. BĂRBOS, Vasile A. BLAJ, Vasile CARDASOL, Neculai DRAGOMIR, Vasile MOCANU, Ioan ROTAR, Mariana RUSU, Ion SECELEANU.
   ISBN: 978–973–598–787–9

   GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PAJIŞTI MONTANE

   AUTORI: Teodor MARUSCA, Vasile MOCANU, Vasile CARDAŞOL, Ioan HERMENEAN, Vasile Adrian BLAJ, Georgeta OPREA, Monica Alexandrina TOD.
   ISBN: 978–973–598–786–2

   PRINCIPALELE SOIURI DE GRAMINEE ŞI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIŞTI

   AUTORI: Teodor MARUŞCA, Monica Alexandrina TOD, Doina SILISTRU, Neculai DRAGOMIR, Maria SCHITEA.
   ISBN: 978–973–98711–6–7

 TEHNOLOGII, MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU RECOLTAREA ŞI CONSERVAREA SUB FORMĂ DE FÂN A FURAJELOR DE PE PAJIŞTI

   AUTORI: Ioan HERMENEAN, Vasile MOCANU
   ISBN: 978–973–598–347–5

       
 TEHNOLOGII PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR

   AUTORI: Vasile MOCANU, Ioan HERMENEAN
   ISBN: 978–973–598–348–2

   RECURS LA TRADIŢIA SATULUI – OPINII AGROSILVOPASTORALE

   AUTOR: Teodor MARUŞCA
   ISBN: 978–606–19–0076–3

       
       
   TEHNOLOGII DE CREŞTERE A VALORII PASTORALE PENTRU PAJIŞTILE MONTANE

   AUTORI: Teodor MARUŞCA, Vasile A. BLAJ, Mariana RUSU


  MECANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE DE PAJIŞTI
                                   Tehnologii, maşini şi echipamente

   AUTORI: Vasile MOCANU, Ioan HERMENEAN
   ISBN: 978–606–19–0237–8       
   TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE DURABILĂ PRIN ASOLAMENT A TERENURILOR AGRICOLE DIN ŢARA BARSEI

   AUTORI: Ioan GHERMAN, Vasile MOCANU, Tudor A. ENE
   ISBN: 978–973–98711–3–5


  TEHNOLOGII ZONALE DE VALORIFICARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE PRIN PROMOVAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR

   AUTORI: Vasile MOCANU, Ioan HERMENEAN, Tudor A. ENE, Teodor MARUŞCA
   ISBN: 978–973–98711–8–6


    GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE

   AUTORI: Teodor MARUŞCA, Vasile MOCANU, Emil C. HAŞ, Monica A. TOD, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOŞ, Vasile A. BLAJ, Tudor A. ENE, Doina SILISTRU, Emil ICHIM, Paul M. ZEVEDEI, Cosmin S. CONSTANTINESCU, Sorin V. TOD.

   ISBN: 978–973–98711–8–1

       

   MĂSURI PROACTIVE DE AMELIORARE A VALORII PASTORALE A PAJIȘTILOR DEGRADATE

   AUTORI: Vasile Adrian BLAJ, Teodor MARUŞCA, Neculai DRAGOMIR, Emil ICHIM, Mariana RUSU, Vasile MOCANU, Doina SILISTRU, Monica Alexandrina TOD, Tudor Adrian ENE

   ISBN: 978–973–98711–8–9

       

    ÎNSEMNĂRI ȘI MĂRTURII AGROSILVOPASTORALE

   AUTORI: Teodor MARUŞCA,

   ISBN: 978–606–19–0624–6

       


    ELEMENTE DE GRADIENTICĂ ȘI ECOLOGIE MONTANĂ
- Ediția a II - a

   AUTORI: Teodor MARUŞCA

   ISBN: 978–606–19–0892–9

       

    INDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ
                                   Pajiști permanente și pastoralism

   AUTORI: Teodor MARUŞCA, Neculai DRAGOMIR, Vasile A. BLAJ, Vasile MOCANU, Marinel N. HORABLAGA, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Tudor A. ENE, Paul M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOŞ, D. RECHITEAN, Mihai C. COSTESCU, Dana A. ZEVEDEI

   ISBN: 978–973–98711–8–1

       

    PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI
                                   – Tehnologii, echipamente și instalații –

   AUTORI: Tudor A. ENE, Vasile MOCANU.

   ISBN: 978–973–98711–8–1

       

   ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN MĂSURI DE SUPRAFAȚĂ CU INPUTURI MINIME A PAJIȘTILOR DEGRADATE

   AUTORI: Vasile Adrian BLAJ, Neculai DRAGOMIR, Vasile MOCANU, Teodor MARUŞCA, Tudor Adrian ENE, Emil ICHIM.

   ISBN: 978–973–0–28071–5

       

   SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ

   AUTORI: Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Vasile Adrian BLAJ, Doina SILISTRU,

   ISBN: 978–606–19–1024–3

       

    Pagina principala