Organizare

            Domenii de activitate:

 • Ecologie si resurse genetice;
 • Fiziologia gramineelor si leguminoaselor perene;
 • Ameliorarea gramineelor şi leguminoase perene;
 • Protecţia plantelor;
 • Tehnologia producerii de seminţe la gramineele şi leguminoasele perene de pajişti;
 • Tehnologia pajiştilor permanente;
 • Tehnologia pajiştilor semănate;
 • Valorificarea pajiştilor prin pășunat;
 • Mecanizarea lucrărilor pe pajişti;
 • Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti;
 • Calcul statistic,simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor. • Sarcinile generale și atribuţiile institutului sunt realizate, în principal, prin:

              a. Activităţi de cercetare-dezvoltare:

  a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
  b) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;
  c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;
  d) cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  e) cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
  f) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
  g) colaborare cu beneficiari din ţară şi străinătate.


              b. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate:

  a) participare la elaborarea strategiei naționale a domeniului;
  b) formare şi specializare profesională;
  c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;
  d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
  e) prestări de servicii;
  f) participare la realizarea transferului tehnologic;
  g)execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie;
  h)activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în condiţiile legii.