Oferta cercetării


Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști


Biochimie, conservare, calitate


Calcul statistic, modelare


Ecologie, resurse genetice


Mecanizarea lucrărilor


Pajiști permanente


Pajiști temporare


Producere de semințe


Valorificarea pajiștilor prin pășunat