ICDP Brașov


      Știință, tradiție și implementare în gospodărirea patrimoniului pastoral al României.
      Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov coordonează la nivel naţional Programul de cercetare Cultura Pajiştilor, un program complex, multidisciplinar, având în vedere diversitarea speciilor, a condiţiilor staţionale şi al rolului multifuncţional al acestor suprafeţe.
      Prin profilul care îl are, desfasoară activități ce cuprind cercetări fundamentale de bază, necesare creșterii nivelului de cunoștințe în domeniu, cercetării aplicative cu impact ridicat asupra sistemului de producere și valorificare a furajelor de pajisti și activităti destinate inovarii in domeniul culturii pajistilor.
      Institutul furnizează informații științifice și tehnice specialiștilor și fermierilor implicați în utilizarea pajiștilor cu o suprafață de 4, 9 milioane de hectare.
      De asemenea, participă activ cu propuneri la elaborarea de strategii de dezvoltare în domeniu și la realizarea cu prioritate a obiectivelor știintifice și tehnologice cuprinse în cadrul Programelor Naționale, Sectoriale și Structurale de cercetare știintifică și dezvoltare tehnologică.